Rejestr Usług Płatniczych

Wyszukiwarka informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru Usług Płatniczych
Informacje można wyszukiwać poprzez:
Lista podmiotów wygląda następująco (listy agentów i oddziałów wyglądają analogicznie):
gdzie:
  1. Przycisk służący do czyszczenia pól fitrowania.
  2. Przycisk służący do wyświetlenia/ukrywania dodatkowych pól filtrowania (np. miejscowość).
  3. Pod każdym polem filtrowania jest nazwa kolumny - kliknięcie tej nazwy powoduje posortowanie danych na liście zgodnie z wartościami kolumny (od najmniejszego do największego lub odwrotnie). Przy nazwie pojawia się wtedy zielony trójkąt wskazujący sposób sortowania.
Po przejściu do szczegółów, wyświetlana jest strona z pełnymi informacjami na temat wybranego podmiotu:
gdzie nawigujemy pomiędzy porcjami informacji przechodząc na odpowiednie zakładki.
 
 
UWAGA: po wygaśnięciu sesji (10 minut bezczynności) zostajemy przekierowani na stronę: