Koszty Nadzoru Rynku Kapitałowego

Wprowadzanie informacji na temat pokrycia kosztów nadzoru podmiotów rynków kapitałowych
Strona ma na celu ułatwienie przesyłania do UKNF danych o zaliczkach na pokrycie kosztów nadzoru podmiotów wynków kapitałowych.
Dane wprowadzone do systemu zostają skojarzone z unikalnym kodem (tworzonym przy pierwszym zapisie), który jest ważny przez 30 dni od daty ostatniego zapisu i może być używany do edycji/poprawiania wpisanych informacji.
Po upływie 30 dni od daty ostatniego zapisu, dane zostaną usunięte z systemu.
Aby dane zostały przetworzone przez UKNF, należy je zatwierdzić.
 
Uruchamiając aplikację otrzymujemy ekran powitalny
Wybieramy grupę, do której przypisany jest podmiot oraz z listy nazwę podmiotu, dla którego deklaracja jest składana. W polu "zawierająca" można wpisać fragment nazwy, wyniki wyszukiwania na liście zawężą do znalezionego frgamentu nazwy. Jeżeli należy do dwóch grup, składa dwie oddzielne deklaracje.
 
 
Wypełniamy pozycję 1. Deklaracji, wartością stanowiącą podstawę obliczenia opłaty rocznej. Podstawy dla każdej z grup wskazane są w ustawach. Kwotę wpisujemy w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pozycja druga i trzecia zostaną automatycznie wyliczone. Jeżeli w ustawie mowa jest o opłacie minimalnej, lub maksymalnej, a kwota wyliczona w pozycji 2 nie mieści się w tym przedziale, w pozycji 3 pojawi się odpowiednia wartość, przeilczona z euro na złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego. Opłata wyliczona w ten sposób aktualna jest tylko w dniu wypałniania deklaracji. Nie można modyfikować kursu euro.
 
Po wypełnieniu zatwierdzamy wypałniony dokument:
  1. Przycisk zapisywania danych.
    Zapisane dane nie podlegają jeszcze przetwarzaniu przez UKNF, dopiero ich zatwierdzenie powoduje, że trafiają na ścieżkę przetwarzania.
  2. Przycisk zatwierdzania (i zapisywania) danych (kończy tryb edycji i powoduje przejście w tryb podglądu danych).
  3. Przycisk powrotu na poprzednią stronę - po kliknięciu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o utracie niezapisanych danych.
 
W przypadku wprowadzenia niepoprawnych/niekompletnych danych aplikacja wyświetli stosowne komunikaty na górze strony, a odpowiednie pola zostaną zaznaczone:
 
 
Po zatwierdzeniu danych (przycisk 'Zatwierdź') otrzymamy ekran z informacją potwierdzającą zatwierdzenie:
 
Po zamknięciu okienka potwierdzającego zapis/zatwierdzenie, wszystkie informacje (włącznie z kodem) są nadal dostępne na stronie.

Przycisk 'Deklaracja (pdf)' umożliwia otrzymanie pliku pdf ze wszystkimi wprowadzonymi danymi.
 
 
UWAGA: po wygaśnięciu sesji (10 minut bezczynności) zostajemy przekierowani na stronę: