Rejestr Usług Płatniczych

Wprowadzanie informacji na temat pokrycia kosztów nadzoru funduszy emerytalnych
Strona ma na celu ułatwienie przesyłania do UKNF danych o zaliczkach na pokrycie kosztów nadzoru funduszy emerytalnych.
Dane wprowadzone do systemu zostają skojarzone z unikalnym kodem (tworzonym przy pierwszym zapisie), który jest ważny przez 30 dni od daty ostatniego zapisu i może być używany do edycji/poprawiania wpisanych informacji.
Po upływie 30 dni od daty ostatniego zapisu, dane zostaną usunięte z systemu.
Aby dane zostały przetworzone przez UKNF, należy je zatwierdzić.
 
Uruchamiając aplikację otrzymujemy ekran powitalny
gdzie:
  1. wybór typu deklaracji
  2. nazwa funduszu
  3. unikalny kod otrzymany w trakcie wcześniejszej pracy na stronie.
 
Po wybraniu typu deklaracji i wybraniu funduszu, przechodzimy do strony wprowadzania/podglądu danych.
gdzie:
  1. Przycisk zapisywania danych.
    Zapisane dane nie podlegają jeszcze przetwarzaniu przez UKNF, dopiero ich zatwierdzenie powoduje, że trafiają na ścieżkę przetwarzania.
  2. Przycisk zatwierdzania (i zapisywania) danych (kończy tryb edycji i powoduje przejście w tryb podglądu danych).
  3. Przycisk powrotu na poprzednią stronę - po kliknięciu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o utracie niezapisanych danych.
 
W przypadku wprowadzenia niepoprawnych/niekompletnych danych aplikacja wyświetli stosowne komunikaty na górze strony, a odpowiednie pola zostaną zaznaczone:
W informacji o błędach zawarta jest nazwa pola oraz rodzaj błędu.
 
Po zatwierdzeniu danych (przycisk 'Zatwierdź') otrzymamy ekran z informacją potwierdzającą zatwierdzenie:
Po zamknięciu okienka potwierdzającego zapis/zatwierdzenie (1), wszystkie informacje (włącznie z kodem) są nadal dostępne na stronie.

Przycisk 'Deklaracja (pdf)' (2) umożliwia otrzymanie pliku pdf ze wszystkimi wprowadzonymi danymi.
 
 
UWAGA: po wygaśnięciu sesji (10 minut bezczynności) zostajemy przekierowani na stronę: