Rejestr Usług Płatniczych

Wprowadzanie informacji na temat pokrycia kosztów nadzoru biur usług płatniczych w Rejestrze Usług Płatniczych
Strona ma na celu ułatwienie przesyłania do UKNF danych o zaliczkach na pokrycie kosztów nadzoru biura usług płatniczych.
Dane wprowadzone do systemu zostają skojarzone z unikalnym kodem (tworzonym przy pierwszym zapisie), który jest ważny przez 30 dni od daty ostatniego zapisu i może być używany do edycji/poprawiania wpisanych informacji.
Po upływie 30 dni od daty ostatniego zapisu, dane zostaną usunięte z systemu.
Aby dane zostały przetworzone przez UKNF, należy je zatwierdzić.
 
Uruchamiając aplikację otrzymujemy ekran powitalny
gdzie:
  1. wybór typu deklaracji
  2. numer rejestru w UKNF dla biura usług płatniczych
  3. unikalny kod otrzymany w trakcie wczesniejszej pracy na stronie.
 
Po wybraniu typu deklaracji i podaniu numeru rejestru w UKNF (lub wpisaniu kodu), przechodzimy do strony wprowadzania/podglądu danych.
gdzie:
  1. Cześć informacji zmienia się wraz z wyborem typu deklaracji.
  2. Przycisk zapisywania danych.
    Zapisane dane nie podlegają jeszcze przetwarzaniu przez UKNF, dopiero ich zatwierdzenie powoduje, że trafiają na ścieżkę przetwarzania.
  3. Przycisk zatwierdzania (i zapisywania) danych (kończy tryb edycji i powoduje przejście w tryb podglądu danych).
  4. Przycisk powrotu na poprzednią stronę - po kliknięciu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o utracie niezapisanych danych.
 
W przypadku wprowadzenia niepoprawnych/niekompletnych danych aplikacja wyświetli stosowne komunikaty na górze strony, a odpowiednie pola zostaną zaznaczone:
W informacji o błędach zawarta jest nazwa pola oraz rodzaj błędu.
 
Po zatwierdzeniu danych (przycisk 'Zatwierdź') otrzymamy ekran z informacją potwierdzającą zatwierdzenie:
Po zamknięciu okienka potwierdzającego zapis/zatwierdzenie (1), wszystkie informacje (włącznie z kodem) są nadal dostępne na stronie.

Przycisk 'Deklaracja (pdf)' (2) umożliwia otrzymanie pliku pdf ze wszystkimi wprowadzonymi danymi.
 
 
UWAGA: po wygaśnięciu sesji (10 minut bezczynności) zostajemy przekierowani na stronę: